Faculty and staff
Location: Home > Faculty

Instruction Center of Mathematical Basic Courses

Professors:    

Li Yuying    Wang Shuli    Zhang Jianwen

Associate professors:    

Cheng Jilin    Cui Wenhong    Li Ji      Li Juanjuan    Li Runfang    Liu Liping    Wang Danxia    Yan Siqing    Yang Maocai    Yuan Lirong    

Zhang Haifeng    Zheng Tinglan    

Lecturers:

    Chen Juan      Li Hongjuan    Qiao Jing      Si Rui    Qin Zhou      Wang Dongbao    Wang Xianxia    Xue Na        Zhang Feng      Zhang Sufang

Assistant:    

    Ji Wenguang    Liao Cheng      Xue Yeqing

Department of Mathematics

Professors:

     An Runling    Li Guilian    Liu Jinsheng    Teng Kaimin    Wang Xuzhu    Yang Weihua    Zhang Lingling    

Associate professors:

    Bai Liang      Ding Jie      Gao Ben      Guo Lina    Guo Zuji    Liu Junjun    Niu Lifang      Qin Xiaoying    Ren Yonghua    Wu Caiping   

   Zhang Shurong

Lecturers:

    Hao Yonghua    Hu Xiaomin    Li Ming      Liu Aifang    Liu Jun         Ma Jun        Ma Yixuan    Sun Xiuli    Wang Jian      Wei Yulong    

   Yang Min      Yang Mingjun  Yu Jinwei      Zhang Xiaohong   Zhu Shuzhen

Department of Information and Computing Science

Professors:

Chai Yuzhen    Dong Lingzhen    Guo Rui      He Kan      Hou Jinchuan    Wang Caixian    Wang Xiaoyun

Associate professors:

Hao Huiqin    Jia Hongen    Niu Ruiping    Shi Peilin   Sun Gaofeng   Zhang Jianming

Lecturers:

Chen Yin      Cheng Yan      Guo Ping      Li Hua      Li Mingtao    Liang Dongyue    Lv Shiqing    Meng Lingxiong    Niu Xiaoxing    

Tian Tian      Wang Hui      Wen Zhihua    Yan Yulong

Department of statistics

Professors:   

     Wei Yiqiang

Associate professors:

    Ding Wangang    Duan Zhoubo    Hou Hongwei    Jing Yingchuan    Wang Li        Zhao Lihua

Lecturers

    Jia Xiaofang    Lei Enling    Li Chenlong    Li Jiandong    Liang Xiaorong    Liu Shoumin    Zhang Junying

Center for Mathematics Experiments

Professors He Kan

Others    Sun Chunsheng

Administrative staff

Secretary of the Party Committee:  He Jing

Vice Secretary of the Party Committee  Li Nannan  

Full-time Organizer of the Party Committee  Zhao Zhigang

Office of Party and Government Affairs Fu Yali     Zhang Jing

Office of Teaching and Scientific Research Ji Yonggang     Liu Yuqi     Qin Xiaoyan

Office of Student Affairs Pei Yumei     Yue Jun     Zhang Huan

Youth League Committee  Feng Yan

Reference Room  Cao Haobai